Avís Legal

TERMES D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, DESKandSIT SL l'informa que és titular dels websites WWW.DESKANDSIT.COM, WWW. DESKANDSIT.ÉS. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, DESKandSIT SL informa de les següents dades: El titular d'aquesta pàgina web és DESKandSIT SL, amb NIF B66058421 i domicili social en C/ Oms 84 de La Roca del Valles 08430, inscrita en el Registre Mercantil en el Volum 43800, Pàgina 0073, Secció General, Hojadup 438656, Província B, Inscripció 1. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és deskandsit@deskandsit.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús per les websites WWW.DESKANDSIT.COM atribueix la condició d'usuari, acceptant, des de la navegació per les pàgines WWW.DESKANDSIT.COM, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.
Les pàgines web de WWW.DESKANDSIT.COMque proporcionen una gran diversitat d'informació, serveis i dades.

 

L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de les websites. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per WWW.DESKANDSIT.COM per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis esmentats.

- L'ús de la informació, serveis i dades oferts per WWW.DESKANDSIT.COM contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
DESKandSIT SL no és responsable del contingut de les pàgines web a les que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en les seves websites i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.

 

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir a través dels enllaços.

 

DESKandSIT SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris de seves websites, puguin derivar de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, DESKandSIT SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pugui patir l'usuari.

MODIFICACIONS
DESKandSIT SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de les seves websites. Tant pel que fa als continguts de les websites, com en les condicions d'ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació.

Aquestes modificacions podran realitzar, a través dels seus websites, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.


LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a DESKandSIT SL. Serà, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, que estiguin subjectes a un aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de DESKandSIT SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
DESKandSIT SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

 

Aquestes Condicions Generals es regiran per la llei espanyola. També, com a entitat adscrita a CONFIANÇA ONLINE i en els termes del seu Codi d'ètica, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat en línia, protecció de dades, protecció de menors i accessibilitat, l'usuari podrà anar al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANÇA ONLINE (www.confianzaonline.es), encarnat en el Jurat de la Publicitat i el Nacional de la Junta Arbitral de Consum.

Producte afegit a la llista de preferits